Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

28 Nisan 2018 Tarihli ve 30405 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında  2012-/3305 sayılı Karar’a

-Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde bir veya birden fazla yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek asgari 7.500 yatak kapasitesini haiz turizm yatırımları için; beşinci bölgede uygulanan bölgesel destek unsurlarının uygulanma şartlarına ilişkin geçici madde eklenmiştir.

-Ayrıca “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırım belgeli günübirlik tesisler” ile “sağlıklı yaşam tesisleri” teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırımlar arasından çıkarılmıştır.

Kaynak:İGMD(İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği)

GÜMRÜK HABERLERİNİ MEKAR.COM.TR  ADRESİ İLE BULABİLİRSİNİZ.

CEVAP BIRAKIN

Epostanız yayımlanmayacak.