Departmanlarımız

Departmanlarımız

İthalat
 • İthalat edilecek eşyaların İthalat mevzuatı çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması
 • Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları yapılması
 • Ordino Alımı
 • Siparişten itibaren eşya takibi yapılması (Door to Door)
 • İthal ürünler ile ilgili G.T.İ.P (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) Tespiti yapılması
 • Nakliyeci Firmalardan Vesaik evrak takibi yapılması
 • TSE, DTS, Gözetim Belgesi vb. evrakların ilgili bakanlıkardan temini ve takibinin yapılması
 • Vesaik evrakların tasnifi ve ilgili birimlere teslimi yapılması
 • İthal ürünler ile ilgili Küşat, eksiklik noksanlık ve hasar tutanaklarının düzenlenmesi ve takibi yapılması
 • İthal eşyalarına ait yapılması gereken muayene ve takibi yapılması
 • İthal eşyalarına ait yatırılması gereken vergi ve teminatların ödenmesi ve takibinin yapılması
 • İthal edilmiş eşyaların belirtilen adreslere teslimi ve takibinin yapılması
 • İthal edilmiş ürünlerin ilgili vesaiklerin hazırlanarak tasnif ve İthalatçı firmaya teslim edilmesi
İhracat
 • İhraç edilecek eşyaların İhcarat mevzuatı çerçevesinde gerekli çalışmalarının yapılması
 • İhracatta TEV uygulamaların kontrol ve takibinin yapılması
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamalarının kontrolü ve takibinin yapılması
 • İhracat esnasında Alıcı firma tarafından istenen evrakların (Sağlık Sertifikası, Kontrol Belgesi, A.TR Belgesi, EUR-1 Belgesi, Menşe Şahadetnamesi, Konsolosluk tasdikli işlemler vb.) hazırlanması
 • İhraç Eşyası ile ilgili G.T.İ.P (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) tespiti yapılması
 • İhraç eşyalarına ait vesaik evrakların ilgili kurum ve kuruluşlara teslimi ve takibinin yapılması
 • İhraç Eşyalarının Muayenesi ve işlemlerinin kontrolü ve takibi yapılması
 • İhraç edilmiş ürünlerin iligili vesaiklerin hazırlanarak tasnif ve İhracatçı firmaya teslim edilmesi